Juni 2020 

De Maasruiters is een gecombineerde vereniging van pony’s en paarden.

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven, nota’s en andere berichten worden verzonden per e-mail en groeps-app van de Maasruiters. Als je e-mail adres of telefoonnummer wijzigt, dan dit graag doorgeven aan het secretariaat.

Actviteiten

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt er een activiteitenlijst uitgereikt. Jaarlijkse terugkerende activiteiten zijn:

Onderlinge wedstrijden
Clubdag/weekend
Zomerkamp
Sinterklaas inhalen

jaarafsluiting bij de rijbak

Winterrit

Vergaderen

Er wordt 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden en wel aan het begin van het kalenderjaar.

Sponsoractie

Om de clubkas aan te vullen, houden we elk jaar een kerstbomenverkoop. Hierbij hebben wij de hulp van jou en je ouders nodig. Je krijgt daarover op tijd  bericht.

Deelname aan wedstrijden

Wil je deelnemen aan dressuur- en springwedstrijden, dan moet je lid van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische sportfederatie) worden en dan kun jezelf een startpas aanvragen. De kosten zijn voor eigen rekening. Je ontvangt 2 keer per maand het blad Paardensport.

Voor meer informatie zie www.KNHS.nl

Voor het aanmelden van de wedstrijden moet je zelf voor zorg dragen.

Zie hiervoor via www.startlijsten.nl en surf je naar het vraagprogramma. 

Op de site van Kring Noord-Oost Brabant www.kringnoordoostbrabant.wordpress.com is de zomer- en winter wedstrijdkalender van onze kring vermeld, waarbij aangegeven staat welke selectiewedstrijden zijn.

De pony’s dienen tot en met het 8ste levensjaar door een officiële meter te worden gemeten.

Als je op wedstrijd gaat moet je zelf voor vervoer zorgen.